روندهای کلان تأثیرگذار بر هویت دیجیتال

تحلیلی بر روندهای کلان فناوری در سال 2021 با رویکرد هویت دیجیتال

یییروندهای کلان هویت دیجیتال

نوسنده: دکتر هاتف رسولی

موسسه گارتنر هر ساله نسبت به ارائه پیش‌بینی خود از روندهای راهبردی فناوری برای سال آتی اقدام می‌کند. این موسسه اخیراً روندهای جهانی و راهبردی فناوری در سال 2021 را پیش‌بینی کرده است. در این مقاله، روندهای موسسه گارتنر با رویکرد هویت دیجیتال مورد تحلیل قرار گرفته‌اند. ردپای هویت دیجیتال بنا به دو دلیل بیش از پیش در این روندها دیده می‌شود. یکی اینکه با گسترش و پیچیدگی فضای سایبر و پیشرفت فناوری، چالش‌های هویت دیجیتال نیز افزایش می‌یابد و دوم اینکه با گسترش شیوع ویروس کرونا و حذف حضور فیزیکی، هویت دیجیتال کلید طلایی تداوم کسب‌وکارها و ایجاد مزیت رقابتی برای سازمان‌ها در فضای سایبر است.

شاخص‌های تحلیل روندهای کلان

به دلیل شیوع ویروس کرونا و تاثیرات عمیق آن بر جهان، پیش‌بینی روندهای فناوری اثرگذار در سال 2021 توسط موسسه گارتنر نیز از این موضوع تاثیر پذیرفته است. در این پیش‌بینی بر لزوم انعطاف‌پذیری و چابکی هر چه بیشتر سازمان‌ها برای مدیریت تغییرات پیشرو و اتفاقات بدون برنامه‌ریزی قبلی تاکید شده است. فناوری‌های معرفی شده جهت استفاده توسط سازمان در این راستا پیشنهاد شده است. در واقع استفاده هوشمندانه از مجموعه ای از این فناوری‌ها، فرصتی است برای رویارویی بهتر سازمان با تغییرات محیطی و اجتناب‌ناپذیر در کسب‌وکارها و صنعت.

روندهای کلان تأثیرگذار بر هویت دیجیتال

محوریت روندهای کلان فناوری تأثیرگذار بر هویت دیجیتال

در پیش‌بینی روندهای کلان، سه زمینه مجزا و در عین حال وابسته به یکدیگر مشخص شده است:

  • مرکزیت افراد: اینکه افراد در مرکز هر کسبوکاری هستند و در استفاده از فناوری‌های نوین باید به عنوان گزینه اول در تحلیل مدنظر قرار بگیرند.
  • استقلال از مکان: ویروس کرونا بیش از گذشته وابستگی به مکان فیزیکی را از بین برد و عملاً اکوسیستم دیجیتال کسبوکار را با معنا و مفهوم جدیدی توسعه داده است.
  • تداوم در ارائه محصولات و خدمات: سازمان‌ها باید بتوانند در شرایط ناپایدار و غیرقابل پیش‌بینی، از طریق مدیریت ریسک و پیش‌بینی‌های آینده‌نگرانه، تداوم در ارائه محصولات و خدمات خود را حفظ کنند.

این سه زمینه و زیربخش‌های آن‌ها به عنوان عوامل تأثیرگذار بر روندهای هویت دیجیتال در شکل زیر نمایش داده شده است:

روندهای کلان تأثیرگذار بر هویت دیجیتال

 

دانلود گزارش “تحلیلی بر روندهای کلان فناوری در سال 2021 با رویکرد هویت دیجیتال