فصلنامه هویت دیجیتال

با ثبت رسمی شرکت برهان صاحب امتیاز فصلنامه هویت دیجیتال تغییر یافت

فصلنامه هویت دیجیتال

تغییر امتیاز فصلنامه هویت دیجیتال

فصلنامه هویت دیجیتال که اولین شماره آن در پاییز 1397 با بیش از هزار نسخه به چاپ رسید حاصل تلاش متخصصین گروه تحقیقات راهبردی هویت دیجیتال در شرکت متیران است. سیاستگذاری محتوایی این فصلنامه دارای سه دوره کوتاه مدت (تا پایان سال 97)، میان مدت (سال 98) و بلند مدت (از ابتدای سال 99) است. رویکرد این فصلنامه برای سال 97 مبتنی بر سیاستگذاری‌های از پیش تعیین شده، آموزش و فرهنگ‌سازی برای علاقه‌مندان، فعالان و ذینفعان این حوزه در نظر گرفته شده بود.

از آغاز سال 98 و با توسعه سیاست‌ها، محتوای فصلنامه هویت دیجیتال با نگاهی بر مسایل داخلی کشور تهیه و تامین می‌گردد. در همین راستا و با اهداف راهبردی و گسترده دیگر، گروه تحقیقات راهبردی هویت دیجیتال در ابتدای سال 1398 با ثبت شرکت راهبران هویت مجازی آینده و با برند اختصاصی برهان فعالیت‌های خود را با ساختار حقوقی جدید و با جدیت مضاعف پیش گرفته است و از تابستان 1398 به بعد، صاحب امتیاز فصلنامه هویت دیجیتال می‌باشد.

پس از تغییر امتیاز فصلنامه هویت دیجیتال کلیه فعالیت‌ها و سیاست‌های طرح ریزی شده برای تهیه فصلنامه و سایر فعالیت‌های دیگر این مجموعه همچون فعالیت دپارتمان‌های آموزش، تحقیق و پژوهش، خدمات، محصولات و فعالیت‌های رسانه‌ای، همگی در قالب شرکت برهان صورت می‌پذیرد.