صدور مجوز شناسایی هویت آنلاین برای بانک‌ها

صدور مجوز شناسایی هویت آنلاین برای بانک‌ها

/
هیئت دولت با اصلاح آیین‌نامه اجرایی مبارزه با پول‌شویی اجازه شناسا…
تأمین‌کنندگان شناسه هویت معتبر

تأمین‌کنندگان شناسه هویت معتبر

/
پیرو نامه 103515/98 مورخ 15/07/98 با موضوع ابلاغ مصوبه پنجاه‌…
هویت دیجیتال در نمایشگاه ایران تراکنش

هویت دیجیتال در نمایشگاه ایران تراکنش

/
هویت دیجیتال در نمایشگاه ایران تراکنش مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در …
نظام هویت معتبر در فضای مجازی کشور

نظام هویت معتبر در فضای مجازی کشور

/
کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی و …
شورای عالی فضای مجازی

سند نظام هویت معتبر در فضای مجازی کشور تصویب شد

سند نظام هویت معتبر در فضای مجازی کشور تصویب شد. به گزارش بر…