نوشته‌ها

Deepfake و چالش‌های هویت دیجیتال

Deepfake و چالش‌های هویت دیجیتال

/
Deepfake و چالش‌های هویت دیجیتال به یکی از موضوعات اصلی رسانه تبد…
شماره هفتم فصلنامه هویت دیجیتال

شماره هفتم فصلنامه هویت دیجیتال

شماره هفتم فصلنامه هویت دیجیتال با محوریت هویت دیجیتال و مدیریت…
شورای عالی فضای مجازی

سند نظام هویت معتبر در فضای مجازی کشور تصویب شد

سند نظام هویت معتبر در فضای مجازی کشور تصویب شد. به گزارش بر…